About Kirsi Lainema

Johtamisen ja organisoinnin ja ihmisten toiminnan jatko-opiskelija

Sujuvan vuorovaikutuksen merkityksestä

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin vuorovaikutusta johdon kokouksissa. Tutkimustyön kautta vuorovaikutuksen keskeinen rooli kaikessa inhimillisessä toiminnassa on käynyt entistäkin selvemmäksi. Usein vuorovaikutuksen kriittinen merkitys havainnollistuu vasta väärinymmärryksen tapahtuessa. Whalenin ja Whalenin artikkeli ”When words fail” käsittelee juuri tällaista tapausta. Artikkeli kertoo siitä mitä tapahtuu, kun ongelmat apua hälyttävän henkilön ja hätäkeskuksen vuorovaikutuksessa syntyvät, kasautuvat ja vaikeutuvat. Soittajan ja hätäkeskuksen välinen vuorovaikutus epäonnistuu, ja lopulta avun tarvitsija menehtyy. Tarkassa ja oivaltavassa analyysissaan kirjoittajat havainnollistavat, miten väärinkäsitykset syntyvät, ja miten itse asia eli avun toimittaminen sitä tarvitsevalle jää vuorovaikutuksen ongelmien, arvovaltakysymysten ja epäasianmukaisesti sovellettujen toimintasääntöjen jalkoihin. Dramaattinen tapaus tehostaa tutkimuksen tehoa.

Artikkelissa mainitut asiat kävivät tannoin mielessäni myös aivan konkreettisesti. Hälytin apua kolaripaikalle Turun keskustassa, ja huomasin, että hätäkeskuksen virkailijan esittämät kysymykset tuntuivat minusta, samoin kuin Whalenin ja Whalenin artikkelin soittajasta, osin turhilta. Lue loppuun

Mainokset

Valelääkäri ja välineellinen suhtautuminen korkeakouluissa

Kuluneiden viikkojen aikana on julkisuudessa kohuttu ja keskusteltu valelääkäreistä, valehoitajista ja valeasianajajista. Väärennetyn tutkintotodistuksen turvin on toimittu tehtävissä, joihin ei ole tutkintoa ja pätevyyttä. Tämän kohun myötä olen pohtinut mistä valeasiantuntijailmiössä on kyse, ja mitkä asiat edistävät valetoimintaa.

Kohun taustalla oleva ilmiö kertoo mielestäni tutkinnon välinearvosta; tutkintotodistuksella avautuu ovi tehtäviin, joihin ei oikeasti ole saanut koulutusta ja joita hoitamaan ei ole pätevä. Mielestäni valeasiantuntijailmiössä havainnollistuu osuvasti mitä välineellinen suhtautuminen asioihin, tässä tutkintoon ja opiskeluun, aiheuttaa. Sen sijaan, että olisi panostettu tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen, onkin väärennetty osaamisesta kertova todistus.

Välineellinen suhtautuminen näkyy monin tavoin myös korkeakoulumaailmassa. Lue loppuun