Laiskat opiskelijat

Huom! Lue myös Jonnan aikaisempi kirjoitus ”Yritteliäät opiskelijat”.

Opiskelijat ovat laiskoja. Luennoille ei jakseta vaivautua, kurssikirjat luetaan hutiloiden eikä ketään kiinnosta kuin helppo työpaikka Sampo-pankissa tai Nordeassa.

Näin voisi ajatella, ja tuskin kukaan kiistää että koulustamme löytyy tämänkaltaisia opiskelijoita.

Mutta mitä asialle voisi tehdä? Miten opettajan pitäisi reagoida näihin tapauksiin? Näen asiassa viisi pointtia.

1) Laadun vaatimus. Kaikki opiskelijat eivät ole tottuneita siihen, että heiltä vaaditaan laadukasta suoriutumista. Osalle riittää hyvin arvosana 1, ja kurssit valitaan pääkriteerinä helppous. Näitä opiskelijoita pitää ravistella, jotta he heräävät. Yksi tapa on antaa raa’asti hylsy huonosta tenttisepustuksesta, sen sijaan että antaisi armon käydä oikeudesta. Tunnustan, että olen itsekin joskus liian armollinen. Haittana on se, että laiska opiskelija tottuu armoon ja kuvittelee sen olevan standardi. Siksi laadusta ei saisi lepsua.

2) Imagon nostattaminen. Tämä on jossain määrin markkinoinnin ongelma. Se nähdään helppona aineena, josta saa helposti opintopisteitä. Kun tämä on maine, ohjautuu aineen pariin väistämättä opiskelijoita jotka haluavat testata kuin helpolla pääsee. Kuten taloustieteilijät selittäisivät, oman edun optimointi on varsin luonnollinen ihmispiirre. Markkinoinnin kohdalla tämä on ikuisuuskysymys, ja yritämme parantaa imagoa hyvän opetuksen kautta.

3) Panostus opetukseen. Joillakin henkilökunnastakin, ketään nimeltä mainitsematta, saattaa joskus olla juurtuneita tapoja ja kurssisisältöjä, joiden päivittämistä kannattaisi harkita . Vastoin yleistä luuloa teoria ei ole. Sen sijaan opiskelijoita turhauttaa se, että teorian kytkös tosielämään jätetään usein vajavaiseksi.

4) Tasapuolisuus. Kaikilta on vaadittava sama. Ryhmätöissä ongelmana ovat vapaamatkustajat, joiden tunnistaminen opettajan näkökulmasta on täysin mahdotonta. Aina löytyy kiltin tytön syndroomasta kärsiviä opiskelijoita, jotka ovat valmiita uhrautumaan kanssaopiskelijoiden puolesta.

5) Rakennemuutos. Opiskelun luonne on muuttunut. Opiskelijat tekevät entistä enemmän töitä opintojen ohessa. Pitäisi olla selkeä priorisointi – silloin kun opiskellaan, se tulisi tehdä kunnolla. Työlle on oma aikansa opintojen jälkeen.

Herättikö tämä kirjoitus ajatuksia? Kommentteja arvostetaan.

Mainokset