Alumniyhteistyö mahdollisimman lähelle opiskelijaa

Toissa viikolla käynnistyi ensimmäinen täysin TuKKKn alumnien puheenvuoroista koostuva luentosarja, Alumni Keynote Speakers 2012. Olemme ilahduttavasti saaneet suuren joukon entisiä opiskelijoitamme lupautumaan luennoitsijoiksi alumni-hengessä, kiitos entisen kurssikaverini, Hienosen Jukan. Hän kokosi omista kontakteistaan yli 20 hengen porukan kokeneista liike-elämän konkareista.  Osa heistä on jo käynyt normaaleilla kursseillamme luennoimassa tämän lukuvuoden aikana, mutta opiskelijoita näyttää erityisesti kiinnostavan tämä uusi luentosarja, jonka kaikki puhujat tulevat liike-elämästä.  Luentosarjaan oli ilmottautunut peräti 124 opiskelijaa.

Opiskelijoiden ainejärjestöt ottivat haasteen vastaan, kun kysyin, voisivatko he toimia luentojen isäntinä ja emäntinä. Johtamisen, logistiikan ja laskennan ainejärjestöjen jäsenet ovat soitelleet alumneille ja sopineet kaikkien luentojen aiheista ja ajoista. Erityisesti ainejärjestö Systeemi on kantanut vastuun koko kurssin järjestelyistä, suuri kiitos heille! Näimmepä jopa erillisen, houkuttelevan mainoksen kurssista sen sijaan, että tiedotus olisi vain kurssioppaassa yhtenä muiden joukossa. Kun tämä luentosarja toivottavasti toistuu vuosittain, jäämme odottamaan, mitä kaikkea mielenkiintoista keskustelua ja tekemistä opiskelijoiden ja alumnien kohtaamisissa vielä syntyykään.

Ensimmäisen luennon piti Olli-Pekka Lumijärvi Accenturesta. Kuulimme, minkälaiset ovat menestyvän yrityksen eväät globaalissa bisneksessä. Minkälainen vastaanotto oli suoraan liike-elämästä tulevalla entisellä opiskelijallamme? Kohtaaminen taisi olla molemmin puolin antoisa, melkein voin nähdä sen innostavan auran, joka väreili puhujan ympärillä, niin vastaanottavainen yleisömme oli. Opiskelijat vastaavat innolla kaikkiin kysymyksiin ja kysyvät lisää tai kommentoivat toistensa puheenvoroja. Jokainen sana uppoaa yleisöön ja herättää ajatuksia. Tällaista ei riviopettajana pääse useinkaan kohtaamaan massaluennoilla. Vain harvoin massaluennon vireystila on aistittavissa niin kuin näillä alumnien pitämillä luennoilla. Vastaava innostunut vuoropuhelu oli vuosi sitten Jukan omalla luennolla johtamisen peruskurssilla.  Pohdinkin tässä, mistä tämä aura puhujan ylle muodostuu. Lue loppuun

Mainokset