Hyvä Terveydenhuolto,

Sain juuri sähköpostiini viestin jutusta jossa pohditaan terveyden muuttumisesta kauppatavaraksi, jossa tarkoituksena näyttää olevan ihmisten epätietoisuudella ja peloilla rahastaminen. Tässä näkyy kun markkinatalous saa asiassa, jossa sen tulisi olla toissijainen, ensisijaisen aseman. Kun on kyse ihmisestä ja varsinkin hänen terveydestään on tärkeä huomioida ihminen itsessään. Kuten jo Kantin Toinen kategorinen imperatiivi ” Kohtele kaikkia ihmisiä, myös itseäsi, päämääriä sinänsä, älä koskaan pelkkinä välineinä (huom. kirjoittajan käännös)” velvoittaa, emme saa kohdella ihmisiä vain välineinä esim. rahan hankintaan jos haluamme kunnioitta ihmisyyttä ja sen arvoa.

http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/tasta-puhutaan/seitsemas-taivas-terveytta-saa-jos-varaa-maksaa

Tähän väliin haluaisin antaa pieneksi pohdittavaksi ja mahdolliseksi lukuehdotukseksi Martin  Heideggerin ajatuksia. Heidegger esittelee pääteoksessaan Oleminen ja aika (1927) termin Dasein (saks. Da, ”tässä”, ”täällä”, Sein, ”oleminen”; ”täällä-olo”). Heidegger antoi uuden suunnan fenomenologialle ja filosofiselle hermeneutiikalle, pitäen keskiössä ihmistä, hänen kokemustaan ja olemistaan todellisuudessa.  Yksi keskeinen piirre on juurikin ihmisen oman kokemuksen merkitys maailmassa olosta. Ihminen elää elämänsä läpi itse, kukaan muu ei voi sitä elää hänen puolestaan. Eli kyse on enemmänkin kuka elää kuin miten elää. Vain ihminen itse näkee ja kokee maailman kuten hän sen tekee, tämä on asia, joka tulee ymmärtää jos haluamme kohdella ihmisiä päämäärinä itsessään.

Tästä pääsenkin itse tämän lyhyen kirjoituksen pihviin, eli miten suunnitellemme ja toteutamme tulevaisuudessa sellaisia terveydenhuollon (tieto)järjestelmiä, jotka huomioivat kansalaisten, ihmisten tarpeita. Tärkeää on nostaa ihminen ja hänen elämänsä (dasein) keskiöön kun suunnittelemme järjestelmiä. Tämä vaatii sen että keskiössä ei enää olekaan terveydenhuolto organisaationa, tai siellä toimivien ammattilaisten tarpeet. Tietenkään näitäkään ei voi ohittaa, mutta niiden tulee aina palvella ihmisten, yksilöiden oikeutettuja tarpeita (ei siis kaikkia mahdollisia). Tässä tietojärjestelmät ovat mahdollistava väline, koska niiden avulla kansalaisille voidaan antaa mahdollisuus hallita ja tarkastella esimerkiksi omia potilastietoja. Tämä ei vielä ole laajaa todellisuutta tällä hetkellä. Onneksi tutkimuksessakin tähän suuntaan ollaan kuitenkin menossa, lähellä olevana esimerkkinä Pärjäin-pilotti (http://workinformatics.utu.fi/coper/index.html), jossa näitä ajatuksia tuodaan kohti käytäntöä.

Tässä kehityksessä ei päämääränä saa olla rahan tekeminen, terveydenhuollon nykyisen organisaation suojeleminen eikä kansalaisten holhoaminen. Motivaationa tulee olla kansalaiskeskeisyys, valtaistaminen ja oikeudenmukaisuus. Tässä on haastetta, mutta jos haluamme tavoittaa eettisesti kestävää muutosta, meidän tulee muuttaa nykyistä tilannetta. Toivottavasti saamme muutosta aikaan, parempaan suuntaan

 

 

Ystävällisin terveisin

-Jani Koskinen

Mainokset

One thought on “Hyvä Terveydenhuolto,

Kommentointi on suljettu.