Haastavaa havainnointia

Terveiset etnografiselta tutkimuskentältä! Syksyni on käynnistynyt väitöstyöni aineistonkeruulla, havainnoinnilla. Se on haastava mutta antoisa aineistonkeruumuoto. Havainnoin tällä hetkellä kahden eläköityneen balettitanssijan freelanceproduktiota, jossa he ovat päässeet toteuttamaan vapaammin omia intressejään kuin tähän astisella työurallaan. Olen nopeasti tutustunut havainnoimiini ihmisiin ja päässyt sisään heidän työskentelytapoihinsa. Olen kirjoittanut muistiinpanoja, valokuvannut ja videoinut työskentelyä. Haasteellista on ollut erityisesti spontaanien tilanteiden ylöskirjaaminen ja omien havaintojeni erottaminen siitä, mitä havainnoitavat kertovat työstään ja omista havainnoistaan. Kiinnittämällä huomiota näihin asioihin olen kuitenkin ylittänyt haasteet ja aineistostani tulee varmasti antoisa osa työni palapeliin.

Havainnointia ei ole hyödynnetty liiketaloustieteissä niin paljon kuin mitä se ansaitsisi, ja suosittelen sitä kaikille, jotka vähänkin pohtivat sen mahdollisuutta aineistonkeruutavaksi!

Hyvää syksyn alkua kaikille!

Mainokset