WEB 2.0 MEETS HEALTH 2.0

Terveydenhuollon ja Internetin kehityksessä on paljon yhteneväisyyksiä.  Hierarkiaa poistetaan, ja käyttäjiä voimaannutetaan.   Internetissä kuka tahansa voi toimia sisällöntuottajana, eikä joudu tukeutumaan valmiisiin toimitettuihin julkaisuihin, joihin pääsyä pieni etuoikeutettu ammattilaisjoukko valvoo.  Terveydenhuollossa mantra on sama: ammattilaisiin tukeutumisen sijasta kansalainen ja potilas itse on ohjaimissa, ja päättää pitkälti itse terveyteensä ja sairauteensa kohdistuvista toimenpiteistä.

Saattaa olla, että siihen yhtäläisyydet loppuvatkin.  Terveydenhuollon uusi aalto Health 2.0 poikkeaa monessa suhteessa kollegastaan Web 2.0:sta  tietoverkoissa.

Vallan ja vastuun pitäisi yhteiskunnassa kulkea käsi kädessä. Verkkotoiminnassa kansalaisille jaetaan paljon valtaa, mutta melko vähän vastuuta.  Verkkoon saa melko vapaasti kirjoittaa mitä mieleen tulee, ja ongelmatilanteissa vastuu on vain pitkien ja monimutkaisten prosessien jälkeen toteutettavissa.   Jopa verkkorikollisia on vaikea, ellei mahdotonta, tunnistaa ja saada kiinni.  Terveydenhuollossa tilanne on aika paljon päinvastainen: potilaalle kyllä tuputetaan vastuuta, mutta valtaistamisen kanssa on vähän niin ja näin: lähes kaikki varsinkin sairaanhoidossa merkittävät asiat pysyvät terveydenhuollon ammattilaisen vallassa.

Tietotekniikassa Web 2.0 lisää kansalaisten tasa-arvoa.  Kaikki pääsevät esittämään mielipiteensä verkossa, pääsy verkkoon ei ainakaan keskiverrolla länsimaiden kansalaisella ole resursseista kiinni -jos omaan tietokoneeseen ja liittymään ei ole varaa, löytyy ilmaisia julkisiakin kanavia.   Osaamispääoma saattaa joskus muodostua käytännön esteeksi. Terveydenhuollossa uusi e-health –ajattelu kulkee käsi kädessä terveydenhuollon yksityistämisen kanssa, joka tunnetusti on uhka kansalaisten tasa-arvolle: vain suuri rahatukku avaa monissa tapauksissa ovet Health 2.0-maailmaan.

Web 2.0:n keskeinen idea on vertaistoiminta:  viestintä ja toiminta tapahtuu kansalaiselta kansalaiselle, ihmiseltä ihmiselle.  Uudessa terveydenhuollossa toiminta tapahtuu pääosin julkisen sektorin ja yksityisten yritysten yhteistyönä, business-to-business-toimintana, eikä kansalaista  useinkaan oteta mukaan.  Toiminta on ppp-mallin mukaista (public private parnership), yleensä kaivattu neljäs p (people, eli pppp public private people parnership) jää uupumaan.

Web 2.0 on todettu osin hankalaksi ja vaikeaselkoiseksi,  ja tietotekniikassa unelmana on uusi web. 3.0, jossa kansalaista avustetaan ja tuetaan verkkoasioinnissa entistä tehokkaammin.  Terveydenhuollon puolella tällaista Health 3.0-ilmiötä ei ole näkyvissä, vaan kansalainen näytetään jättävän markkinavoimien armoille.

Kehitystyökin näissä kahdessa maailmassa näyttää  kulkevan eri latuja.   Web 2.0 perustuu paljolti avoimeen lähdekoodiin ja ruohonjuuritasolta ja käytännön toimijoilta lähteneeseen aloitteellisuuteen.  Health 2.0 puskee eteenpäin erilaisten julkisrahoitteisten hankkeiden kautta, top-dowen, eikä barrikadeilla ensimmäisenä juurikaan näy terveydenhuollon omia toimijoita.

Health 2.0 ja Web 2.0 jakavat unelman voimaannutetusta, aktiivisesta kansalaisesta, joka on vapautettu vanhojen toimintatapojen, hierarkioiden ja prosessien kahleista.  Tiet ja tavat joilla tähän pyritään ovat kuitenkin kovasti erilaiset.

Mainokset