Vastavalmistuneiden opiskelijoiden mietteitä

Annan nyt äänen vuonna 2010 Turun kauppakorkeakoulusta, erityisesti johtamisen ja organisoinnin aineesta, valmistuneille. Olen yksi heistä.

Kauppatieteiden maistereiksi vuonna 2010 valmistuneiden valmistumishetken palaute on koottu SEFE:n julkaisemaan raporttiin, josta löytyy tietoa myös muista kauppatieteellistä koulutusta tarjoavien korkeakoulujen valmistuneiden ajatuksista. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan sähköisenä tästä.

Kyselyn vastausprosentti jäi matalaksi, mutta tuloksissa on silti ainakin jonkinmoinen totuudenhiven. Pääaineista tuloksissa olivat mukana laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, kv. liiketoiminta ja johtaminen ja organisointi. Puran nyt hieman tarkemmin johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoiden vastauksia.

Opinnot eivät viivästyneet 49 prosentilla johtamisen ja organisoinnin opiskelijoista, ja luku on parempi kuin muilla pääaineilla. Suurin syy opintojen viivästymiseen oli kokopäivätyö opiskelujen rinnalla. Itsekin kävin koko opintojeni ajan osa-aikaisesti töissä, mutta sen en kokenut hidastavan opintojani. Päinvastoin, opin käyttämään jäljelle jäävän ajan tehokkaasti. Kokopäivätyöt ovat tosin aivan eri asia kuin osa-aikatöissä käyminen.

Useat vuoden 2005 vuosikurssin opiskelijakaverini ovat päässeet hyviin työtehtäviin opintojensa loppuvaiheessa, mutta suurimmalla osalla gradu on kesken. On ristiriitainen tilanne, kun on saanut huippuhomman, mutta opinnäytetyö puuttuu. Mitä pitäisi tehdä: sanoa ei työlle vai jättää gradu tehtäväksi sitten joskus? Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampi on palata keskeneräisen gradun ääreen. Olen silti hyvin onnellinen hyvissä asemissa työskentelevien ystävieni puolesta.

Jatko-opintoja harkitsi noin puolet vastavalmistuneista, mutta harva, 12 prosenttia harkinneista, ryhtyi niihin sitten oikeasti. Itselleni jatko-opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta ratkaisulta ja tuntuu edelleen oikealta vaihtoehdolta minulle.

Aineen ja Systeemin välinen yhteistyö palkitsee

Pääaineen ja tutkintoon sisältyvien kielten opetukselle johtamisen ja organisoinnin opiskelijat antoivat korkeampia arvosanoja kuin muuta pääaineet. Toisaalta koulutusyksikön kiinnostuksessa opiskelijoiden mielipiteissä koulutusta kohtaan ja opiskelijoiden osallistamisessa kurssien kehitystyöhön on vielä parannettavan varaa.

Johtamisen aine pyrkii tekemään yhteistyötä ainejärjestö Systeemin kanssa aktiivisesti. Systeemi on osallistunut ainepalavereihimme ja tehnyt hiljattain kyselyn pääaineopiskelijoille siitä, mitä ja miten johtamisen pääainekursseja voitaisiin kehittää. Toimin yhteyshenkilönä Systeemiin päin ja on ollut ilo huomata, miten tiivis yhteistyö aineen henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken on jo tuottanut tulosta ja madaltanut kynnystä aineen ja opiskelijoiden välillä.

Monipuolisia valmiuksia tulevaisuuteen

Johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat kokivat saavansa kauppatieteellisestä koulutuksesta valmiuksia ennen kaikkea ryhmässä työskentelyyn, uusien asioiden omaksumiseen ja ongelmanratkaisuun.

Vastavalmistuneet kokevat, että Turun kauppakorkeakoulu antaa valmiuksia työskennellä myös kansainvälisessä ympäristössä. Vastaajien arvioiden mukaan koulutusyksikön suhteet elinkeinoelämään ovat melko hyvät. Johtamisen ja organisoinnin opiskelijoiden mukaan erityisesti elinkeinoelämän asiantuntijoiden käyttö opetuksessa on hyvää, josta erinomaisena esimerkkinä on Alumni Keynote Speakers 2012 -luentosarja.

Paras työllisyystilanne oli johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoilla, joista jokainen oli valmistumishetkellään kokopäivätyössä. Hienoa!

Avoin palaute Turun kauppakorkeakoulusta oli myös lämminhenkistä:

”Yliopiston hyvä henki sekä läheiset suhteet opettajiin ja henkilökuntaan jättivät hyvän kuvan Turun kauppakorkeakoulusta. Kaikki toimi hyvin, ja opiskelu oli vuorovaikutteista sekä joustavaa.”

Tästä on näin ollen hyvä jatkaa johtamisen ja organisoinnin aineen kehittämistä sekä opetuksen että tutkimuksen alueilla!

Mainokset