Niin tavattoman virtuaalista puuhaa

Ohopsista. Vähän venähti tämä blogaus, mutta joskus vaan kiireellisemmät asiat ovat kiireellisempiä. Tällä kertaa tekosyiden vyyhti kietoutuu keskeneräisten rahoitushakemusten ympärille. Deadlinet eivät jousta, joten tutkijan täytyy. En ehkä siitä sen enempää vaivaa, mutta sen verran kuitenkin, että yksi hakemuksista liittyy tämänkertaiseen aiheeseen.

On tästä varmaan ollut aikaisemminkin puhetta, mutta kerrotaan nyt vähän meidän tutkimuksen tuloksena syntyneestä oppimisympäristöstä. VIBu – Virtual Teams in International Business on virtuaalitiimien valmennuskonsepti. Sitä on kehitetty vuodesta 2006 alkaen Turun kauppakorkeakoulussa johtamisen laitoksella ja erityisesti alkuvaiheessa tiiviissä yhteistyössä Johannes Kepler Universityn kanssa.Valmennuskonsepti perustuu reaaliaikaiseen yrityssimulaatioon (RealGame), jonka ympärille ja jota kehittämällä on rakennettu monipuolinen oppimisympäristö hajautettujen, monikulttuuristen virtuaalitiimien kouluttamiseksi.

VIBussa tiimit ovat aidosti virtuaalisia

Esimerkki tiimin rakentumisesta VIBu-valmennuksessa

VIBu-valmennuksessa osallistujat parhaimmillaan viideltä eri mantereelta ohjaavat noin 10 hengen tiimeissä omia yrityksiään, yhdessä parhaimmillaan 18 muun tiimin kanssa. Simulaation aikana osallistujat kohtaavat virtuaalisen toimintaympäristön monimuotoiset haasteet mahdollisimman realistisesti. Osallistujien hallittaviksi tulevat mm. monimutkainen liiketoimintaprosessien kokonaisuus, monikulttuurisuuden tuomat haasteet, erilaiset modernit kommunikaatiotyökalut, aikaeroihin liittyvät haasteet, ja hajautuneisuuteen liittyvät haasteet. Kaikki osallistujat toimivat tiimeissä, jotka ovat aidosti monikulttuurisia, hajautuneita ja virtuaalisia. Toimintaympäristö on hektinen ja realistisuus tulee näkyväksi paitsi annetuissa tehtävissä myös koetussa aikapaineessa. Opiskelijoiden pitää pystyä toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti tiimeissä, jotka on rakennettu mahdollisimman tarkasti aitojen globaalien asiantuntijatiimien esimerkkien pohjalta.

Tiimien toimintaa tietysti seurataan VIBu–valmennuksessa erilaisin tavoin. Henkilökohtaiset reflektiot jokaisen simulaatiopäivän päätteeksi muodostavat rungon kokemukselliselle oppimiselle. Opiskelijat reflektoivat kokemuksiaan erilaisiin teemoihin liittyen (esim. päätöksenteko, luottamusprosessi, johtajuusprosessi) ja niitä käsitellään myöhemmin paikallisesti yhteisissä purkusessioissa. Opiskelijat saavat omien analyysiensä tueksi teoreettista tukea ja parhaat oivallukset liittyvät usein kokemukseen: ”mä luulin, että teoriat on vaan teorioita, mutta meidän tiimissä se meni just niin”.

VIBu perustuu toimitusketjuajatukselle, joka asettaa eri tiimit erilaiseen asemaan valmennuksen aikana. Toiset tiimit toimivat alihankkijoina toisille. Tämän tarkoituksena on luoda mahdollisimman kompleksi ja monipuolinen vuorovaikutusympäristö, jossa menestymiseen tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja paitsi tiimien sisällä myös niiden välillä. Simulaatiosessioita on aina vähintään kaksi, joiden välillä ohjatusti puretaan omaa suoriutumista ja kehitetään toimintaa eri osa-alueilla. Pääsääntöisenä työkaluna tässä on tiimikohtaisesti valmisteltava strategiatehtäväkokonaisuus, jossa omaa toimintaa arvioidaan paitsi liiketoimintanäkökulmasta (suoriutuminen simulaatiossa), myös tiiminäkökulmasta (miten hyvin on pärjätty tiiminä ja miten tiimidynamiikkaa voitaisiin kehittää). Arvioitavana ovat myös erilaiset taidot ja kompetenssit joita tiimillä on. Näiden pohjalta sitten tehdään analyysiä ja pohditaan keinoja kehittymiseen.

VIBu on kehitetty kokemuksellisen oppimisen periaatteiden pohjalle. Tarkoituksena on tuottaa kokemuksia toimimisesta osana aitoa globaalia virtuaalitiimiä sekä edesauttaa osallistujien näkemystä liiketoimintaprosessien hallinnasta. VIBu onkin rakenteellisesti ennen kaikkea suunniteltu kehittämään (a) osaamista toimia globaalissa tiimissä, ja (b) liiketoimintaosaamista. Tärkeimpiä näihin liittyviä oppimisteemoja ovat yhteistyötaidot, johtajuus- ja organisointitaidot, kulttuurinen älykkyys ja vuorovaikutustaidot monikulttuurisessa ympäristössä, liiketoimintaprosessit, kustannustietoisuus ja taloudellinen suoriutuminen, neuvottelutaidot, päätöksenteko, ja moderni IT-osaaminen.

Siinäpä se lyhykäisyydessään ehkä vähän pitkähkösti ja kuivahkosti. VIBu on tällä hetkellä mukana jollakin tavalla yli 20 yliopiston opetustarjonnassa (ml. New York University, Bentley University, University of Melbourne) ja koko karusellia pyörittää TSE:stä käsin sähäkkä kahden hengen tiimi. Joka tapauksessa resursseja tarvitaan ja siitä se itku alussa niihin rahoitushakemuksiin liittyen.

Mainokset

3 thoughts on “Niin tavattoman virtuaalista puuhaa

  1. Kiitos Eeli, kun jaksoit kirjoittaa tämän jutun! Kaksi kysymystä: onko tämä TSE:ssä millään kurssilla käytössä Johtamisen laitoksella ja mille kurssille se voisi soveltua?

  2. Kiitos Jonna hyvistä tarkennuksista. No VIBuhan on meillä tällä hetkellä käytössä johtamisen JOS14-kurssilla (Leadership & Teamwork in Virtual Organizations) sekä sen yhteydessä yhdellä englanninkurssilla (Intercultural communication). VIBu on siinä mielessä aika joustava ratkaisu, että sen avulla voidaan paikallisesti painottaa monia eri asioita. Yleensä näissä globaalessa asetelmissa mukana on erilaisia näkökulmia neuvottelutaidoista yritysviestintään, monikulttuurisuuskysymyksiin, tiimitaitoihin, ja vaikkapa projektijohtamiseen. VIBun ympärille on helppo rakentaa kurssi ja käsitellä kokemusta sitten siihen aihepiiriin peilaten.

  3. Mitenhän tai voisikohan siitä olla mitään hyötyä esim. verkkoliiketoiminta-kurssilla?

Kommentointi on suljettu.