Opiskelijoiden hyvinvointi -tutkimuksen tuloksia

Viime kevään JOM-kurssilla (kvanttimetodikurssi siis) teimme Anni Paalumäen ja kurssin opiskelijoiden kanssa kartoitusta Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvoinnista. Opiskelijoilta tulikin paljon ideoita mitä voitaisiin kysyä, erityisesti työnteon vaikutus opintoihin, rahan riittävyys sekä palautuminen opiskelusta olivat kiinnostavia aiheita heidän mielestään. Koulun johdon puolesta haluttiin kysellä myös kiusaamisesta ja opintojen ohjauksesta. Lähettäessämme kyselyä tarkoitus oli ensin kohdistaa se 1.,3. ja 5. vuosikurssin opiskelijoille, mutta pian tuli ylioppilaskunnalta ja muiltakin kyselyjä, että saisimmeko me 2. ja 4. vsk:n opiskelijat vastata!

Vastauksia tuli yhteensä 201 (vastausprosentti siis 15%) ja vastaajat olivat melko tasaisesti kaikilta vuosikursseilta sekä 56%/44% oli naisten ja miesten suhde. Yhteensä 8 näistä kävi kokoaikaisesti työssä, 98 osa-aikaisesti ja loput olivat päätoimisia opiskelijoita. Raportti on luettavissa täällä.

Mielenkiintoisia tuloksia tuli useampia. Toisin kun tutkijoina/opettajina odotimme, työnteko ei näyttänyt hidastavan mitenkään opintopisteiden keräämistä. Emme löytäneet siis mitään eroa työssäkäyvien ja päätoimisten opiskelijoiden opintopistemääristä vuosikursseittain, ja kurssin opiskelijat tätä aavistelivatkin.

Tämä opintopistemäärien kerääminen ei tietenkään kerro koko kuvaa, emmekä tiedä minkälaisia arvosanoja kumpikaan ryhmä on saanut tämän tutkimuksen perusteella.

Toinen mielenkiintoinen tulos oli, että päätoimiset opiskelijat halusivat keskeyttää tai olivat harkinneet opintojen keskeyttämistä useammin kuin työssäkäyvät. Päätoimiset opiskelijat olivat myös kokeneet kiusaamista useammin ja sekä kiusaaminen että tunne niukasta toimeentulosta näytti vaikuttavan keskeyttämishalukkuuteen uupumuksen kautta.

Opintojen ohjaus ja opiskelutaidot (lähinnä ajankäytön hallinta) taas vaikutti tunteeseen opintojen etenemisestä ja tämä vaikutti suoraan opintoinnostukseen työssäkäyvillä, kun taas päätoimisilla opiskelijoilla tunne opintojen etenemisestä vähensi lähinnä uupumusta ja sitä kautta vaikutti innostukseen opinnoista. Kaiken kaikkiaan, näyttää siltä, että työssäkäyvät opiskelijat voivat paremmin, mutta kaikkiaan opiskelijat näyttivät olevan enemmän innostuneita kuin uupuneita Turun kauppakorkeakoulussa. Toimenpiteenä suosittelisimmekin, että opiskelijoiden työssäkäynti hyväksyttäisiin ja opettajat etsisivät myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseilleen.

Mielenkiintoista oli myös, että noin puolet opiskelijoista halusi valmistua nopeasti ja tavoitteena oli ammatti opiskelun jälkeen, kun taas toinen puoli halusi nauttia opiskelusta, saada hyviä arvosanoja ja koki opiskelun olevan tärkeä vaihe elämässä. Opiskeluinnostus näytti olevan yhteydessä esimiestyöhön, työn merkityksellisyyteen tai asiantuntijuuteen  ura-ankkureina.

Avoimissa vastauksissa toivottiin parannuksia opintojen ohjaukseen, mm. oma-opettajia, massaluentoja kv. vaihdosta, HOPS:ien tekemisestä ym. Omaopettaja-järjestelmää voisikin yrittää kehittää enemmän opiskelijalähtöisemmäksi, jolloin opiskelija ottaisi tarvittaessa yhteyttä eikä opettaja kyselisi opintojen etenemisestä niin paljon. Läsnäolopakko oli monissa vastauksissa nostettu esiin, ja läsnäolopakkojen vähentäminen voisikin olla kilpailutekijä kauppakorkeakoululle, koska ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskeyttämistä tutkineen Riitta Kaliman mukaan läsnäolopakolla oli merkittävä rooli opintojen keskeyttämisessä. Kurssien tasaista jakamista lukuvuodelle, lisää palautetta, tenttimahdollisuuksia sekä aineiden välisiä vaatimuseroja toivottiin vähennettävän.

Raportti toimitettiin Koulutuksen kehittämistoimikunnalle tällä viikolla, ja jäämme odottamaan innolla tuloksia ja toimenpiteitä. Kuitenkin minä ja Anni olimme sen verran kiinnostuneita aiheesta, että yritämme toistaa kyselyn pienin tarkennuksin ensi keväänä.

Mainokset

2 thoughts on “Opiskelijoiden hyvinvointi -tutkimuksen tuloksia

  1. Tämä on tärkeää työtä, hyvä Jonna & Anni! Omien tuntemusten perusteella olen aavistanutkin, että työssäkäyvät pärjäävät ihan hyvin verrattuna päätoimisiin opiskelijoihin, ja olette siinä varmasti oikeassa, että tämä olisi hyvä ottaa huomioon.

    TLai

  2. Mielenkiintoista tulee olemaan, että miten otamme tulokset huomioon. Yhdessä avoimessa kommentissa kehuttiin esim. KVY-kurssin vaihtoehtoista suoritustapaa (kirjatenttikin on mahdollinen). Vaihtoehtoisten suoritustapojen kehittäminen voi olla vaativaa ja ainakin aikaa vievää, mutta selkeästi tarpeen. Joko me siirrymme YouTube-luentoihin?

Kommentointi on suljettu.